Loader
DCIM100MEDIADJI_0065.JPG

Zelená roubenka

15 OSOB

Červen – září
týden 54 600,-
Říjen – květen
týden 46 200,-
4 noci 33 600,-
3 noci 27 900,-
2 noci 19 200,-
Červen – září
týden 54 600,-
Říjen – květen
týden 46 200,-
4 noci 33 600,-
3 noci 27 900,-
2 noci 19 200,-

*Uvedené ceny nezahrnují spotřebu el. energie, vody, krbového dřeva a rekreační poplatek obci.
**Pobyt se psy je možný pouze po předchozí domluvě a za poplatek 150,-Kč/den.

Modrá roubenka

9 OSOB

Červen – září
týden 32 760,-
Říjen – květen
týden 27 720,-
4 noci 20 160,-
3 noci 16 740,-
2 noci 11 520,-

Červen – září
týden 32 760,-
Říjen – květen
týden 27 720,-
4 noci 20 160,-
3 noci 16 740,-
2 noci 11 520,-

*Uvedené ceny nezahrnují spotřebu el. energie, vody, krbového dřeva a rekreační poplatek obci.
**Pobyt se psy je možný pouze po předchozí domluvě a za poplatek 150,-Kč/den.

Podmínky platby za pronájem roubenky:

Záloha ve výši 60% celkové ceny za pronájem (nájemného) bude zájemcem (budoucím nájemcem) uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele, č 6366748002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., do 10ti kalendářních dnů od písemného potvrzení termínu pronájmu pronajímatelem, a to prostřednictvím e-mailu info@chatavalaska.cz. V případě neuhrazení zálohy nevzniká zájemci nárok na pronájem objektu. Zbývající doplatek nájemného bude zájemcem uhrazen na tentýž účet pronajímatele nejpozději do 14ti kalendářních dnů před dohodnutým termínem pronájmu objektu. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky odpovídající 40% nájemného na bankovní účet pronajímatele. V případě neuhrazení doplatku nájemného v řádném termínu nevzniká zájemci nárok na pronájem objektu a na vrácení zaslané zálohy ve výši 60% nájemného. Uhrazená záloha ve výši 60% nájemného bude účtována jako storno poplatek za nedodržení termínu úhrady zbývající části (40%) nájemného.“